Doel Oudervereniging

Visie / missie

De basisdoelstelling van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Deze doelstelling wensen we te verwezenlijken via vier verschillende wegen.

 1. Informatie
  Informeren van de ouders over het schoolbeleid. Dit gebeurt tijdens een vergadering en wordt opgenomen in het verslag dat via verschillende kanalen verspreid wordt aan alle ouders, o.a. via brieven, de website, het aankondigingsbord, Facebook, ...
   
 2. Participeren
  De oudervereniging ziet ouders als eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen.  Vragen omtrent opvoeding en onderwijs die leven bij ouders kunnen ter sprake gebracht worden.  Betrokkenheid van de ouders met de school wordt bevorderd door spreekbuis te zijn tussen ouders en de school.
   
 3. Ontmoeten
  Veel plezier maken door ontspannende activiteiten te organiseren waar kinderen, ouders, directie en leerkrachten elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten.
   
 4. Ondersteunen
  Ondersteunen van de lokale schoolwerking door gericht hulp te bieden bij de realisatie van vooraf bepaalde schoolactiviteiten, dit omvat zowel financiële als praktische hulpverlening.

Wij willen bij het uitwerken van onze taken oog hebben voor de bestaande diversiteit tussen ouders.  Elke ouder moet, ongeacht zijn of haar achtergrond, kansen krijgen tot een vlotte samenwerking tussen ouders en school.

Doelstellingen van de oudervereniging:

 • 4 x per jaar een oudervergadering organiseren samen met een afvaardiging van het schoolteam
 • Financiële ondersteuning: inkomsten door o.a. wafelverkoop
 • Informatie verspreiden via verschillende kanalen: aankondigingsbord, verslagen, ontwikkeling van een website,...
 • Ontmoetingsmomenten organiseren tijdens het schooljaar bv. barbecue, kaas- en wijnavond, Ballonnekensstoet, …
 • Ondersteuning door tegemoet te komen in materialen, infrastructuur,... (turnkledij, fototoestellen,...)
 • Praktische ondersteuning bij schoolactiviteiten, (hulp bij schoolfeest, hulp bij grootouderfeest, verzorgen receptie 6e leerjaar, enz...)

Samen school maken, daar maken wij werk van !

Gebruikerslogin